උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා නිල්ලඹ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ වර්තමාන භාවනා උපදේශකතුමන් ලෙස කටයුතු කරන අතර මධ්‍යස්ථානයට නොයෙක් දෙසින් පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකීය මෙන්ම විදේශීය දහස් සංඛ්‍යාත වූ පිරිසකට භාවනා උපදේශකත්වය ලබාදෙයි.

 නිල්ලඹ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ඉගැන්වීම්වලට අමතරව ආරණ්‍ය සේනාසන, බන්ධනාගාර, රෝහල්, පාසැල් ආදී ස්ථානවලද එතුමන් විසින් භාවනා වැඩසටහන් මෙහෙයවනු ලබයි. ඒ අතරම ජර්මනිය, හොංකොං, ස්විට්සර්ලන්තය, ස්වීඩනය ආදී රටවලින් භාවනා වැඩසටහන් පැවැත්වීම සඳහා නිරතුරුව ඇරයුම් කරනු ලබයි.

 එතුමන්ගේ ඉගැන්වීම්වලට අනුව භාවනා පුහුණුව තුළින්  වඩාත් සිහිකල්පනාවෙන් යුතුව  එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගැනීමටත්  අප ගැන නිවැරදිව තේරුම් ගැනීමටත් ජීවිතයේ වෙනසක් ඇතිකර ගැනීමටත් හැකි වෙයි. බුදුදහම ප්‍රායෝගික ආකාරයකින් අපගේ හදවත්වලට දැනෙන ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමට එතුමන් සතු විශේෂ හැකියාව නිසා සතුටින් යුතුව භාවනා කිරීමට අපව යොමු කරයි.

Upul Nishantha Gamage, present resident meditation teacher, has been guiding thousands of people from different backgrounds who come to Nilambe to practice meditation. According to the article titled “Mistakes” published in Dhammaja (Nilambe Buddhist Meditation centre Newsletter-Volume 2, Jan 2009), he started meditation in 1977, at 13 years of age. At that time, he was instrumental in establishing a Youth Society at a Buddhist Temple near his parents’ house and got involved in many activities as the Secretary of the Society. In late 80’s, he had offered to help Godwin  at a point where someone’s assistance with the activities at the Meditation Centre was vital. Subsequently, he had been introduced to those at the Centre by Godwin as the “new boss” of Nilambe.

            Ever since he has been a very dear friend and an outstanding Dhamma teacher for thousands of people who attend programs conducted by him, also many others who are yet to attend his programs and a counselor for those who are in need of counseling. Besides teaching at Nilambe, Upul  conducts programs at prisons, schools, monasteries, private residences etc. He is regularly invited to conduct meditation retreats in Hong Kong, Germany, Switzerland and Sweden. According to his teaching, practice of Meditation paves the path to help ourselves, to understand ourselves and to change ourselves for better as we are becoming more and more mindful about all our day-to-day activities. Moreover, Upul’s great ability to speak to our hearts and practical and philosophical way of presenting Dhamma has enormous power to make us practice Meditation in a joyful
If you have any suggestion about this website or want to report a problem please contact us on info@nilambe.net

Please visit below links for information about Nilambe Meditation Centre

English :
www.nilambe.net
Sinhala :
www.nillambe.org

 Upul Nishantha Gamage

In Hong Kong, 2010

At Buddhist Publication Society, Kandy