VOLUME 2

 01. Dharma Sakachchava  131min/10.4MB

 02. Dharma Sakachchava  21min/3.6MB

 03. Dharma Sakachchava  36min/6.2MB

 04. Dharma Sakachchava  135min/10.9MB

 05. Dharma Sakachchava  34min/5.8MB

VOLUME  1 

06. Sathara sathipattanaya  64min/10.9MB 

07. Sitha duvanne ei?  126min/9.9MB

08. Keneku thula shraddava ethikala hekida?  72min/12.9MB

09. Buddhanusathiye Prathipala monavada?  131min/10.4MB